פתיחה לחכמת הקבלה


אזל במלאי
אזל במלאי
אזל במלאי
אזל במלאי
אזל במלאי
אזל במלאי
אזל במלאי

עם ביאורי הברכת שלום


50 

קרא עוד


ספר פתיחה לחכמת הקבלה הוא קיצור ותמצית של כל חכמת הקבלה וההשתלשלות העולמות הרוחניים שנכתב על ידי בעל הסולם זצוק"ל ונוספו עליו ביאורי בנו הרב ברוך שלום אשלג זצוק"ל. מחד גיסא הוא המבוא והשער לכל מתחיל ומאידך גיסא הוא תמצית הדברים עבור הבקיאים בחכמת הקבלה.