עיקרי עבודת ה'


על פי דרכו של "בעל הסולם" זיע"א


15 
  • מק"ט: 100148274

קרא עוד


בקונטרס זה יוצג פירוט קצר של עיקרי שיטת בעל הסולם בעבודה ה'. אם יתעמק הלומד בעקרונות אלו, יוכל להבין

בנקל מושגים וכללים הנלמדים בחיבורי בעל הסולם. בנוסף, רישום העקרונות בקיצור מהווה כלי לעובד ה' המאפשר

חזרה על העקרונות באופן מתמיד כדי לבחון ולכוון עבודתו.