ברכת שלום מאמרים כרך די


מרבי ברוך שלום אשלג


60 
  • מק"ט: 110304

קרא עוד


הכרך הרביעי של המאמרים בעבודת ה' על דרך האמת שכתב בנו בכורו של בעל הסולם, רבי ברוך שלום הלוי אשלג-הברכת שלום. חיבור נדיר של רעיונות מחכמת הקבלה והחסידות שמהווה כלי עבודה שימושי לכל מי שחפצו להטהר ולעלות מעלה במדרגות הקדושה. כרך ד' כולל מאמרים שנכתבו בשנים תש"נ-תשנ"א.