ברכת שלום מאמרים כרך ב'


מרבי ברוך שלום אשלג


50 
  • מק"ט: 110302

קרא עוד


הכרך השני של מאמרים בעבודת ה' על דרך האמת שכתב בנו בכורו של בעל הסולם, רבי ברוך שלום הלוי אשלג-הברכת שלום. חיבור נדיר של רעיונות מחכמת הקבלה והחסידות שמהווה כלי עבודה שימושי לכל מי שחפצו להטהר ולעלות מעלה במדרגות הקדושה. במאמרים אלו לוקח הברכת שלום רעיונות שונים מפרשיות השבוע ומאמרי חז"ל ומפרש אותם על פי פנימיות התורה בדרך אביו בעל הסולם זצוק"ל. הכרך השני כולל מאמרים שנכתבו בשנים תשמ"ו-תשמ"ז.