ברכת שלום מאמרים כרך א'


מרבי ברוך שלום אשלג


40 
  • מק"ט: 110301
  • משלוח:  

קרא עוד


הכרך הראשון של המאמרים בעבודת ה' על דרך האמת שכתב בנו בכורו של בעל הסולם, רבי ברוך שלום הלוי אשלג המכונה "ברכת שלום". בספר זה מביא אדמו"ר הברכת שלום רעיונות שונים מפרשיות השבוע ומאמרי חז"ל ומפרש אותם על פי פנימיות התורה בדרך אביו בעל הסולם זצוק"ל. הספר הוא חיבור נדיר של רעיונות מחכמת הקבלה והחסידות שמהווה כלי עבודה שימושי לכל מי שחפצו להטהר ולעלות מעלה במדרגות הקדושה. כרך זה כולל מאמרים שנכתבו בשנים תשד"מ-תשמ"ה.