ברכה ושלום - חלק ד'


מאמרים בעבודת ה' על דרך האמת. מועדים. ספר דיגיטלי - קובץ PDF.


30 
  • מק"ט: 10912-04

קרא עוד


מאמרים בעבודת ה' על דרך האמת מאת כ"ק אדמו"ר הקובל האלוקי יחיד הדור בחכמת האמת רבי ברוך שלום הלוי אשלג, בעל הברכת שלום זי"ע

בתוספת הערות וביאורים מאת הרב אברהם מרדכי גוטליב תלמיג כ"ק אדמו"ר ה"ברכת שלום" זי"ע

ממה שנתחדש בעזהשי"ת בשיעורי בית המדרש קרית יערים ( טלזסטון )