אודות לימוד הקבלה


ספרי קבלה, ברכת שלום, קבלה ופנימיות התורה על דרך אשלג

הקבלה היא החכמה היהודית המקורית אשר קיבלו חכמי הדורות איש מפי איש. חכמה זו מתארת מערכת מדרגות נפשיות שיצר הבורא, והטביע אותה בנפש האדם, מן המדרגה הגבוהה ביותר ועד הנמוכה ביותר. חילוקי המדרגות נוצרים ע"פ פרמטרים של אהבת הזולת ואהבה עצמית.
כאשר אדם לומד את המערכת הנפשית המתוארת בחכמת הקבלה הוא מבין:
א) מי הוא.
ב) לאן לשאוף בחיים.
ג) ממה להתרחק בחיים.
ד) המפתח לחיים מאושרים.
ה) מהו קלקול ומהו תיקון בחייו.
ו) המפתח ליחסי אנוש מוצלחים.
ז) האפשרות ליצור קשר עם בורא היקום.

הקבלה היא החכמה היהודית המקורית אשר קיבלו חכמי הדורות איש מפי איש. חכמה זו מתארת מערכת מדרגות נפשיות שיצר הבורא, והטביע אותה בנפש האדם, מן המדרגה הגבוהה ביותר ועד הנמוכה ביותר. חילוקי המדרגות נוצרים ע"פ פרמטרים של אהבת הזולת ואהבה עצמית.
שפת הקבלה מהיותה שפת קוד, חשופה רק לאלו שיודעים לפצח את הקוד ולהבין את משמעותו של כל מושג בחכמת הקבלה לפי מהותו ושורשו הרוחני.לפיכך יש ללמוד בספרים המלמדים את שפת הקוד באופן מדויק ונותנים ללומד את הכלים הנכונים להבנת החכמה בצורה בהירה בדיוק כשם שלומדים חומש עם רש"י.
לימוד החכמה מהיותו לימוד המתקן את נפש האדם מחייב עיון גם בספרים העוסקים בעבודת האדם היונקים מחכמת הקבלה ונותנים לו הבנה על כל השלבים שעליו לעבור בדרכו הרוחנית וכן על מצבו ביחס לאותם מדרגות. מטרת הלימוד אינה ידע קבלי אלא הכרה במצבנו וקבלת כלים שמאפשרים לבצע את השינוי.
לפיכך מתחלקים ספרי החכמה לספרי השקפה ועבודת ה' היוצרים חסרון אצל האדם ולספרי לימוד החכמה עצמם הנותנים את המאור והכוח לתקן את החיסרון.לימוד בספרי קבלה שאינם משלבים את שני הצדדים אלא רק מתעסקים בידע הקבלי ,שעל פי רוב ספרים אלה הידע בהם סתום במקרה הטוב ,ומסלף ומטעה במקרה הרע, הלימוד בהם לא רק שאינו מועיל אלא יכול אף להזיק משום שנותן את תחושה שלומדים פנימיות אבל למעשה לומדים את הפנימיות בצורה חיצונית.
ספרי ההשקפה ועבודת ה' היונקים מחכמת הקבלה המומלצים הם: מתן תורה, ספר ההקדמות, ספר הסולם, ימין ה' עושה חייל, ברכת שלום מאמרים, ה' שמעתי שמעך, פרי חכם אגרות
ספרי הלימוד בחכמת הקבלה המומלצים הם: פתיחה לחכמת הקבלה(למתחילים ומתקדמים),תלמוד עשר הספירות.